ประชุมทีมงานพัฒนาชุมชน

วันที่  4 พ.ย.62 นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  ประชุมทีมงานพัฒนาชุมชน  เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรม   การพัฒนาชุมชน ไตรมาส  1 ณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนา

(Visited 6 times, 1 visits today)