ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามกอ

วันจันทร์ที่  4 พ.ย. 2562 นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  มอบหมาย น.ส.รุ่งรัตน์  พณิชตระกูลพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสามกอ  เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  จำนวน 1 โครงการ  ณ  กศน.ตำบลสามกอ

(Visited 6 times, 1 visits today)