ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการขอรับเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมาย นางวรรณดี  แจ้งแสง  นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการขอรับเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลมารวิชัย  ณ ที่ทำการประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมู่ที่ 3  ตำบลมารวิชัย

(Visited 8 times, 1 visits today)