ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

วันที่  24 ตุลาคม  2562  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนา  จัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้  หน้าหอประชุมอำเภอ   ทุกวันพฤหัสบดี  ผู้ประกอบการ 10  ราย  ยอดจำหน่าย 19,435  บาท

(Visited 4 times, 1 visits today)