ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562  นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  มอบหมาย นางสาวจิราวรรณ  อยู่คง อาสาพัฒนา  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯโรงเรียนรุ่งอรุณ  ณ บ้านโคกจุฬา หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 8 times, 1 visits today)