ประสานคณะกรรมการ OTOP นวัตวิถี

วันจันทร์ที่  21  ตุลาคม  2562  นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  มอบหมาย   นางพัชชิระ  ใจแสน  นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ประสานคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อขับเคลื่อนงานและวางแผนการดำเนินงานต่อยอดการทำบ้านพักโฮมสเตย์ หมู่ที่ 8  ตำบลลาดงา

(Visited 10 times, 1 visits today)