ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันจันทร์ที่  21  ตุลาคม  2562  นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  มอบหมาย   นางพัชชิระ  ใจแสน  นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลาดวัดเกาะราษฏศรัทธาธรรม  หมู่ที่ 3 ตำบลลาดงา

(Visited 9 times, 1 visits today)