ติดตามกลุ่ม OTOP

วันอังคารที่ 22  ตุลาคม  2562  นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  มอบหมาย นางสาวรุ่งรัตน์  พณิชตระกูลพันธ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ติดตามเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกลุ่ม OTOP ทำกระยาสารท  หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 10 times, 1 visits today)