ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันอังคารที่  22  ตุลาคม   2562  นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  มอบหมาย นางวรรณดี  แจ้งแสวง   นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมอาชีพ  ดอกไม้สดจากใบเตย  ผู้เข้าร่วม จำนวน  20 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง  ตำบลดอนทอง  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 10 times, 1 visits today)