ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันอังคารที่  22  ตุลาคม   2562  นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  มอบหมาย นางพัชชิระ  ใจแสน   นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  อบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมอาชีพลิบบิ้นโบว์พวงมาลัย  หมู่ที่ 9  ตำบลลาดงา  ผู้เข้าร่วม จำนวน  20 คน ณ ที่ทำการประธานกลุ่ม  หมู่ที่  9 ตำบลลาดงา  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 9 times, 1 visits today)