ประเมิน กข.คจ หมู่ 9 ตำบลลาดงา

วันที่ 17  ตุลาคม  2562 นางสาวพัชรา  ดำรงค์พิวัฒน์  พัฒนาการอำเภอเสนา  พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชน  ดำเนินการประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาลและการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงิน หมู่ที่ ตำบลลาดงา  ณ ที่ทำการประธานกองทุน

(Visited 3 times, 1 visits today)