นางสาวพัชรา ดำรงพิวัฒน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเสนาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sena วันที่ 06 ส.ค. 2563

วันที่ 6 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบ นางสาววรญา ไกรพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sena วันที่ 06 ส.ค. 2563

วันที่ 6 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบ นางสาวรุ่งรัตน์ พาณิชตระกูลพันธ์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sena วันที่ 06 ส.ค. 2563

วันที่ 6 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบ นางสาวพัชชิระ ใจแสน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย sena วันที่ 06 ส.ค. 2563

วันที่ 6 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบ นางสาววรญา ไกรพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6 ส.ค 63 นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอ [...]