จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” “ตามโครงการ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ปลูกต้นไม้ตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูบำรุงรักษาพันธุ์พืช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารบพิตร

(Visited 9 times, 1 visits today)