ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกแล้ว!! กำหนดการงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์-บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด

กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 จัดที่บริเ [...]