ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อม แก่กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

💠 @ พช.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธร [...]

ร่วมทำบุญถวายสังฆทานและร่วมว่างพวงมาลาในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร

💠 @พช.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรร [...]