ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด : ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

💠 @พช.อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด : ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เค [...]

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนในการสาธิตการฝึกอบรมให้กับครัวเรือนเป้าหมาย โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 54 หมู่บ้าน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ [...]

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสนับสนุนในการสาธิตการฝึกอบรมให้กับครัวเรือนเป้าหมาย โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๕๔ หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ 4.เอกสารแนบท้าย2 3.เอกสารแนบท้าย1 2.บก06 [...]

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” “ตามโครงการ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ปลูกต้นไม้ตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูบำรุงรักษาพันธุ์พืช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารบพิตร

@ พช.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม [...]