โครงสร้างบุคคลากร

นายสมรรถกมล ลาน้ำเที่ยง

พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ

เบอร์โทร : 043 550 653

นางรุ้งเพชร รัตนบุศย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์โทร : 081 625 9952

นายวิรัตน์ ทะวะโร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์โทร : 082 118 6566

นายชยณฐ กฤตศรีชมแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์โทร : 089 940 9606

นายบวรวิชญ์ แพงวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์โทร : 088 501 1865

นายสุบัน เวียงแก

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เบอร์โทร : 0821040323

นาวสาวกัลยาณี สุคชีวิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เบอร์โทร : 094 969 6454

นางอารญา เกวลิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เบอร์โทร : 087 775 6284

(Visited 877 times, 1 visits today)