ี้สพอ.เสลภูมิ ร่วมกิจกรรม “มหกรรมการออม”

💠 @พช.อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด: : ร่วมกิจกรรม “ร่วมกิจกรรมมหกรรมการออม”
💠 วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายชัยฌาณธวัช ลือชานิติโพธ พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ พร้อม ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอฯ มอบหมายให้ นางสาวศรัณยา  อุ่นเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อม ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านลาด หมู่ที่ 3 ตำบลนาเมือง จำนวน 2 คน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปี ภายใต้กิจกรรม “มหกรรมการออม ลดความเลื่อมล้ำของประชาชน” ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัหงวัดร้อยเอ็ด

💠ในการนี้ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านลาด หมู่ที่ 3 ตำบลนาเมือง เข้ารับประกาศณียบัตร ประเภทกลุ่มที่มีระยะเวลาการดำเนินงานมากที่สุด และดำเนินการตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2565
💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#changeforgood

(Visited 13 times, 1 visits today)