ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนในการสาธิตการฝึกอบรมให้กับครัวเรือนเป้าหมาย โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 54 หมู่บ้าน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ

(Visited 29 times, 1 visits today)