กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

@ พช.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :
21 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 38 times, 1 visits today)