นายสมรรถกมล ลาน้ำเที่ยง

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย selaphum วันที่ 24 มี.ค. 2565

พช.อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด : ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย selaphum วันที่ 03 ก.พ. 2566

💠 @พช.เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พร้อม “จัดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้”

        วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 น. นายส [...]