Mr. Chaichanthawat Luishananithapoth

ตำแหน่งDevelopmentSelaphum District

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย selaphum วันที่ 25 ส.ค. 2564

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนในการสาธิตการฝึกอบรมให้กับครัวเรือนเป้าหมาย โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 54 หมู่บ้าน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย selaphum วันที่ 06 ส.ค. 2564

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสนับสนุนในการสาธิตการฝึกอบรมให้กับครัวเรือนเป้าหมาย โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๕๔ หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย selaphum วันที่ 25 ส.ค. 2564

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนในการสาธิตการฝึกอบรมให้กับครัวเรือนเป้าหมาย โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 54 หมู่บ้าน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ [...]