นายชัยฌาณธวัช ลือชานิติโพธ

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย selaphum วันที่ 24 มี.ค. 2565

พช.อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด : ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย selaphum วันที่ 24 มี.ค. 2565

พช.อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด : ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

💠 @พช.อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด : ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เค [...]