ร่วมกิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นนำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

เข้าชม 16 ครั้ง

🗓 วันที่ 30 มิถุนายน 2565

⏱ เวลา 09.00 น.

🔉นายแสงจันทร์ กันยาง พัฒนาการอำเภอเซกา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นนำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ประจำปี 2565

🌳 โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ

🏢 ณ แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์หนองอีไฮ บ้านคำบอน หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจั้น

🙏 การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

(c)(d)(d)(.)(s)(e)(k)(a)
(พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

📷 ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

#CDDSeka
#โคกหนองนาพช.
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#ปลูกพืชปลูกผัก
#WorldsoilDayCDD
#Clickชุมชน

(Visited 16 times, 1 visits today)