สัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 49 ครั้ง

นายนิรันดร  ดีรักษา  ปราชญ์ ชุมชนตำบลท่าหินฝึกอาชีพการทำน้ำมันมะพร้าว

 

(Visited 49 times, 1 visits today)