สพอ.สวี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สกลนคร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา)