สพอ.สวี ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสวี เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร รวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา

📢 สพอ.สวี จัดประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม สืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566