📢 สพอ.สวี เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรม ชุมชนชุมพร อยู่ดี มีสุข : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน

เข้าชม 2 ครั้ง

💌 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

🌈 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรม ชุมชนชุมพร อยู่ดี มีสุข : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน โดยนางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการสร้างชุมชนอยู่ดี มีสุข การสร้างอาหารปลอดภัย การบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน นำไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ในการนี้ นางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย พัฒนาการอำเภอสวี มอบหมายให้นางขวัญตา นิ่มนวล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวธนัชชา จินะการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมาย บ้านวัดนอก หมู่ที่ 8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#รักชุมพรชุมพรทีม

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี

(Visited 2 times, 1 visits today)