สพอ.สวี จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2569

เข้าชม 11 ครั้ง

💌 วันที่ 19 ตุลาคม 2565

🌈 นางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย พัฒนาการอำเภอสวี พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาขุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2569 มีวาระการเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน 4 ปี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยมีผู้นำ อช.เข้าร่วมประชุม จำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี

(Visited 11 times, 1 visits today)