สพอ.สวีร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหกรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เข้าชม 1 ครั้ง

วันที่ 13 ตุลาคม 2565

🌾🌾นางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย พัฒนาการอำเภอสวี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วม โดยมีกิจกรรมดังนี้
: ช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
: ช่วงค่ำ พิธีวางพวงมาลา และยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวี

📸 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี

(Visited 1 times, 1 visits today)