สพอ.สวี ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2565

เข้าชม 9 ครั้ง

🌿🌿 สพอ.สวี ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2565

💌 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

🌾🌾สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ TV พช

(Visited 9 times, 1 visits today)