สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี ร่วมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

เข้าชม 9 ครั้ง

📢📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี ร่วมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

💌 วันที่ 17 มิถุนายน 2565

🌿🌿 นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2565 กิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด พื้นที่อำเภอสวี

🌾 นายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอสวี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสวี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวี ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลนาสัก เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้เข้ารับการคัดสรรฯ
🌈 ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 อำเภอสวีเข้ารับการคัดสรรฯ ประเภทองค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลนาสัก เข้าร่วมการคัดสรรฯ ในครั้งนี้
🌸🌸 การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลให้มีความเข้มแข็งและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ

🌿🌿ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

😷 ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

📸 ภาพ/ข่าว : สพอ.สวี

(Visited 9 times, 1 visits today)