สพอ.สวี ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

เข้าชม 7 ครั้ง

📢📢 สพอ.สวี ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

💌 วันที่ 16 มิถุนายน 2565

🌾🌾 นางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย พัฒนาการอำเภอสวี ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2565 หน่วยงานสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร เพื่อชี้แจงแผนและผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมง เรื่อง การสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อปลาเพื่อลดต้นทุนด้านอาหาร ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายอำเภอสวี (บ้านนายสุขุม เรืององอาจ) บ้านวิสัยใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
🌿🌿 ทั้งนี้ นางสาววิมลวรรณ ศรียาภัย พัฒนาการอำเภอสวี ได้ร่วมแลกเปลี่ยนภารกิจงานพัฒนาชุมชน งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

📸 ภาพ/ข่าว : สพอ.สวี

(Visited 7 times, 1 visits today)