14/06/2560 03.21

การคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางบังเอิญ เพชระบูรณิน พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวรรคโลก โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอสวรรคโลก กล่าวต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และแกนนำหมู่บ้าน /ผู้นำ/กลุ่ม/องค์กรบ้านโป่งมะขามให้การต้อนรับ ตอบข้อซักถาม และนำเยี่ยมชมกิจกรรม ณ บ้านโป่งมะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

[...]

อ่านต่อ