กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “พัฒนาคน สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยสัจจะออมทัพย์”

นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ์ พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสวรรคโลก ดำเนินกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 48 ปี โดยการจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ 48 ปี ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคลองยาง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

(Visited 124 times, 1 visits today)