การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำในปี 2565

นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ์ พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมีนาคมและร่วมกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ประจำปี 2565 โดยมีนายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอสวรรคโลก
ในโอกาสนี้ ได้ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล
“Click ชุมชนเรียนรู้ ดู เที่ยว
ทั่วไทย”ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 91 times, 1 visits today)