🌟ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอสวรรคโลก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

ณ วัดสวะ หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ์ พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมดำเนินกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง” โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.การกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อพิทักษ์ เทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งความมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
2.การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย
3.พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ อช. และ ผู้นำ อช. ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
4. กิจกรรมจิตอาสาทำความ
สะอาดบริเวณวัดสวะ

(Visited 144 times, 1 visits today)