ชมการสาธิตการใช้เครื่องสับย่อยอาหารสัตว์และเครื่องผสมอาหารสัตว์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวรรคโลก

นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ์ พัฒนาการอำเภอสวรรคโลคพร้อมพัฒนากรอำเภอสวรรคโลกชมการสาธิตเครื่องสับย่อยอาหารสัตว์และเครื่องผสมอาหารสัตว์ DC Motor 3 HP โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ณ แปลง CLM นายนิคม  ฉลองชนม์ ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

(Visited 70 times, 1 visits today)