พช.สวรรคโลก รับการตรวจติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

🗓️วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านกรงทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก

นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ์ พัฒนาอำเภอสวรรคโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านกรงทอง รับการตรวจ ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จากเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนและคณะ จากกรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้ นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมตรวจติดตาม สนับสนุนฯ ในครั้งนี้ด้วย

(Visited 124 times, 1 visits today)