ประชุมการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09:30.น⏳

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวรรคโลก

นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ์ พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก
มอบหมายนักวิชาการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล เพื่อร่วมวางแผนการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นไปตามระยะเวลาที่จังหวัดกำหนด ทั้งนี้มีหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 14 ตำบล/เทศบาล

 

(Visited 118 times, 1 visits today)