พช.สวรรคโลก มอบของที่ระลึกและรับพรปีใหม่จากนายอำเภอสวรรคโลก

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565
เวลา 12.30 น

นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ์ พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสวรรคโลก และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมมอบของที่ระลึกและรับพรปีใหม่จาก นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก ณ ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก

(Visited 88 times, 1 visits today)