การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนมกราคม 2565

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 9:00 น.

นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ์ พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอสวรรคโลก ในการนี้พัฒนาการอำเภอสวรรคโลกได้ร่วมชี้แจงข้อราชการสำคัญของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวรรคโลก ณ ที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก✨

(Visited 143 times, 1 visits today)