กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี .. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยผิดนัด

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี .. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือร้อยละ 0.1 ต่อ ปี
และดอกเบี้ยผิดนัด เหลือร้อยละ 1 ต่อ ปี

(Visited 105 times, 1 visits today)