กลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านทางข้าม มาศึกษาดูงาน

วันที่ 27 เมษายน 2560 กลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านทางข้าม หมู่ที่ 2 ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี มาดูงานกลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านศรีสังวร หมู่ที่ 13 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ดูงาน

(Visited 39 times, 1 visits today)