ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างวีระวงศ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างวีระวงศ์ โดยนางรัชดาวรรณ  คำเอี่ยม พัฒนาการอำเภอสว่างวีระวงศ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน       อำเภอสว่างวีระวงศ์ ทั้ง 4 ตำบล ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมปลูกต้นไม้  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (วันแม่แห่งชาติ) โดยมีนายธนัท   ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นประธานในการเปิดงาน และมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำและประชาชนในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสามัคคี  

(Visited 11 times, 1 visits today)