โครงสร้างบุคคลากร

นายสุรสิทธิ์ โพธิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนาการอำเภอสว่างอารมณ์

นางสาวสกินา ปาทาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวธัญญารัตน์ สิญจวัตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายฐกฤต ใคร้โม่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวยุพิน กล้ากสิกรรม

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอสว่างอารมณ์

(Visited 401 times, 1 visits today)