ติดตามการดำเนินกิจกรรมตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ ต.สว่างอารมณ์

เข้าชม 13 ครั้ง

📍 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ที่ ๑๑

@สพอ.สว่างอารมณ์ “ติดตามการดำเนินกิจกรรมตลาดนัด คนไทยยิ้มได้ ต.สว่างอารมณ์”

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น.

นายสุรสิทธิื โพธิน พัฒนาการอำเภอสว่างอารมณ์ มอบหมายให้  นางสาวสกินา ปาทาน และนาฐกฤต ใคร้โม่งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์  ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ แหล่งจำหน่ายสินค้าชุมชุน ที่ราคาประหยัดและปลอดภัยได้คุณภาพ พร้อมมอบถุงผ้าให้กับแม่ค้า และผู้ที่มาซื้อของในตลาด ณ ตลาดเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

ทั้งนี้ การปฏิบัติเป็นไปตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙)

สถานีข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 📸
นายฐกฤต ใคร้โม่ง :รายงาน 📢
#เศรษฐกิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
#เน้นการมีส่วนร่วม #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmit #กรมการพัฒนาชุมชน #โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน3เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย #wecareaboutyou #Changeforgood

(Visited 13 times, 1 visits today)