นายอำเภอสว่างอารมณ์ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP

เข้าชม 22 ครั้ง

📍 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ที่ ๙

@สพอ.สว่างอารมณ์ “นายอำเภอสว่างอารมณ์ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP”

วันที่ ๑๘-๒๐  มกราคม ๒๕๖๕

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอสว่างอารมณ์ พร้อมด้วยปลัดอำเภอสว่างอารมณ์ และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานด้านรายได้ (จปฐ.) และครัวเรือนเป้าหมายในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยัน ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง (TPMAP) อำเภอสว่างอารมณ์     ในการนี้ ได้มอบกระเช้าและหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นให้แก่ครัวเรือนดังกล่าว

สถานีข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 📸
นายฐกฤต ใคร้โม่ง :รายงาน 📢
#เศรษฐกิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
#เน้นการมีส่วนร่วม #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmit #กรมการพัฒนาชุมชน #โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน3เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย #wecareaboutyou #Changeforgood

(Visited 22 times, 1 visits today)