ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เข้าชม 10 ครั้ง

📍 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ที่ ๑๐

@สพอ.สว่างอารมณ์ “ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ .. ๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๑  มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น.

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ .. ๒๕๖๕
พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

จากนั้น นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวาระครบรอบ ๕๓ ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน ๑๖ คน และพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบพันธุ์ไม้แก่ผู้นำ อช.ทั้ง ๘ อำเภอ เพื่อทำไปปลูกเป็นพื้นที่สีเขียวพืชเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงทางอาหาร

จากนั้นนายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอพัฒนากร นักวิชาการฯ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ .. ๒๕๖๕ รับฟังการชี้แจ้งตัวชี้วัดในการดำเนินงานและพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ .๒๕๖๕

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
อย่างเคร่งครัด  ณ รีสอร์ทสุขทวี อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
สถานีข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 📸
นายฐกฤต ใคร้โม่ง :รายงาน 📢
#เศรษฐกิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
#เน้นการมีส่วนร่วม #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmit #กรมการพัฒนาชุมชน #โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน #World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน3เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย #wecareaboutyou #Changeforgood

(Visited 10 times, 1 visits today)