ร่วมพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดอุทัยธานี และกิจกรรมในวาระครบรอบวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน

เข้าชม 12 ครั้ง

📍 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ ๑๑

@สพอ.สว่างอารมณ์ “ร่วมพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดอุทัยธานี และกิจกรรมในวาระครบรอบวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน  ”

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอสว่างอารมณ์ ,กำนันตำบลพลวงสองนาง ,นายกเทศมนตรีตำบลพลวงสองนาง ผู้นำท้องที่ และ นายสุรสิทธิ์ โพธิน พัฒนาการอำเภอสว่างอารมณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดอุทัยธานี และกิจกรรมในวาระครบรอบวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน โดยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดอุทัยธานี และกิจกรรมในวาระครบรอบวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดอุทัยธานี
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ละไม ฟาร์ม โดยมีกิจกรรมทำบุญถวายปิ่นโตพระสงฆ์ เปิดป้ายศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมการสาธิตฐานเรียนรู้สู่ความพอเพียง และปลูกต้นไม้มงคลเพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน

จากนั้นนางธนหทัย ชัยศึก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการ
จังหวัดอุทัยธานี ได้อ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อครั้งกรมการพัฒนาชุมชน
วันที่ ๑ ตุลาคม และพิธีรับมอบเกียรติบัตรรางวัลต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพี่น้องชาวพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ละไม ฟาร์ม ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

สถานีข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 📸
นายฐกฤต ใคร้โม่ง :รายงาน 📢
#เศรษฐกิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
#เน้นการมีส่วนร่วม #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs#SDGforAll@Kmit #กรมการพัฒนาชุมชน # โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน#World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou#Changeforgood

(Visited 12 times, 1 visits today)