ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ รายงานผลการจัดเก็บและรับรองผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) พ.ศ.๒๕๖๔ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

เข้าชม 7 ครั้ง

📍 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ ๑๐

@สพอ.สว่างอารมณ์ “ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ รายงานผลการจัดเก็บและรับรองผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) พ.ศ.๒๕๖๔ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี”

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

นายสุรสิทธิ์ โพธิน พัฒนาการอำเภอสว่างอารมณ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสว่างอารมณ์
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยนำเสนอผลการจัดเก็บและรายงานสรุปผลที่ได้จากการจัดเวทีรับข้อมูล
แต่ละตำบล ในภาพรวมของอำเภอสว่างอารมณ์  แก่หัวหน้าส่วนราชการได้ตรวจสอบและรับรองผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับอำเภอ
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสน่ห์ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

สถานีข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 📸
นายฐกฤต ใคร้โม่ง :รายงาน 📢
#เศรษฐกิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
#เน้นการมีส่วนร่วม #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs#SDGforAll@Kmit #กรมการพัฒนาชุมชน # โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน#World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou#Changeforgood

(Visited 7 times, 1 visits today)