ต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ติดตามการดำเนินงานโครงการสำนักงานน่าอยู่

เข้าชม 33 ครั้ง

📍 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ ๘

@สพอ.สว่างอารมณ์ “ต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ติดตามการดำเนินงานโครงการสำนักงานน่าอยู่ ”

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

นายสุรสิทธิ์ โพธิน พัฒนาการอำเภอสว่างอารมณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ติดตามการดำเนินงานโครงการสำนักงานน่าอยู่ โดยนางธนหทัย ชัยศึกรักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี และคณะฯ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสำนักงาน ตามหลักของการพัฒนาสำนักงานให้น่าอยู่ รับฟังการดำเนินงาน มาตราการประหยัดไฟฟ้าในที่ทำงาน และการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการทุกท่าน เพื่อปรับใช้ในการทำงานและสร้างบรรยาการศให้สำนักงานน่าอยู่
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

สถานีข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างอารมณ์ 📸
นายฐกฤต ใคร้โม่ง :รายงาน 📢
#เศรษฐกิฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
#เน้นการมีส่วนร่วม #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs#SDGforAll@Kmit #กรมการพัฒนาชุมชน # โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน#World soil Day CDD
#ปิดหมู่บ้าน3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย wecareaboutyou#Changeforgood

(Visited 33 times, 1 visits today)